Innhold
1
12,5 kvm Krysser
12,5 kvm Krysser er en entype kjølbåt som i regattasammenheng seiles med av 2 eller 3 personer. Den har et samlet seilareal på 12,5 kvm – i tillegg en 15kvm spinnaker.

12,5 kvm Krysser ble konstruert i 1929 av Christian Jensen. Båtene ble i hovedsak bygget i oregon pine eller furu. I 1940- og 50-årene vokste klassen til å bli den ledende junior/ rekrutterings- båten på Østlandet, spesielt i Oslo og Tønsbergregionen vokste det frem store flåter. 
 
Alle kronsprinsbarna hadde sin innføring i seilsporten med 12,5 kvm, prinesessene Astrid og Ragnhild i C-62 «Astra» og daværende pins Harald i C-76 «Fram». 
 
På 50- og 60-tallet flyttet tyngdepunktet i klassen til Vestlandet, med sterk konsentrasjon rundt Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. På 70-tallet mistet båten fotfeste hos seilere i konkurranse med mer moderne båtklasser som yngling og soling. Tross dette vokste det frem et nytt miljø i Ålesund på midten av 80-tallet, og i 1991 fikk klassen på nytt NM-status. 
 
Sent på 90-tallet begynte en gruppe ildsjeler i Risør å bygge opp en 12,5kvm-flåte, og pr i dag er det i Risør og Ålesund hovedtyngden av aktive båter befinner seg, med totalt ca 60 båter.
 
Klassen har fortsatt NM-status og samler mellom 25 - 34 båter i et NM-felt. I 2005 var 12,5 kvm klassen landets største kjølbåtklasse i NM-sammenheng med 34 startende båter. 
 
I Ålesund kom de første 12,5 kvm i 1952 og på det meste har det i samme sesong vært registrert 35 båter i Ålesund. I dag teller flåten i Ålesund 26 båter. 
 
I Ålesunds Seilforening er klassen organisert som en gruppe med en klassekaptein. Dersom du er interessert i å seile 12,5 kvm, ta kontakt klassekaptein Anders Teigen Hole, tlf. 916 51 809
 
Se også den nasjonale klasseklubbens hjemmesider. 


 

 

 I fokus