Innhold
1
Styre og komiteer

​Hovedstyret

Leder
Inge Bøen
Tlf: 908 31 549
Nestleder
Odd Arne Ingebrigtsen
Tlf: 900 48 552
E-post:odd@hibyggg.no
Sektretær
Silje Haus Rendal
Tlf: 900 86 044
E-post: siljehre@online.no
Kasserer
Ågot Grønfur
Tlf: 988 63 469
Leder Regattastyret
Andreas S. Larsen
Tlf: 404 78 502 
E-post: andreas@olarsen.no
Leder Jollegruppa
Therese G Søvik
Tlf: 930 34 739
E-post:theresegiske@yahoo.no
Leder Havnestyret
Fredrik B. Hessen
Tlf:  911 08 143
Leder Hyttestyret
Rolv Giske
Tlf: 926 61 340
Leder Sportslig Utvalg
Thomas M Kolstad
Tlf: 906 39 263
E-post:tm.kolstad@gmail.com
Ungdomsrepresentant
Ingrid Bøen
Tlf: 948 79 112
E-post: ingridboen02@gmail.no
Revisorer
Inge Kr Hansen
Kjetil Øverås


Klassekapteiner, Oppmenn M.M.

​Klassekaptein for tur/hav:           
Tor Eksund, tlf 982 56 551
e-post: t.eksund@gmail.com
 
Klassekaptein for 12,5kvm krysser:
Kristian Haahjem, tlf 966 29 100
e-post: kristian@haahjem.no
 
Klassekaptein for 2.4mR:            
Lars Ove Seljebø, tlf 488 69 660
e-post: seljeboe@gmail.com
 
Utdanningskontakt:
Kjell Inge Tomren, tlf 986 92 297
 
LYS-kontakt                            
Kjell Arne Reknes

Utleieansvarlig for Seilerhytta
Rolv Giske, tlf 926 61 340

 
Webmaster, teknisk                     

Vegard S Larsen, tlf 952 70 489

e-post: vegard@olarsen.no


​Rederiet

Rederiet har ansvaret for Gåsa III, Gassen og Gåsungen.
 
Arve Refsnes, leder
Tlf: 922 02 064
E-post: arvefs@gmail.com
 
Rolv Giske
Osvar Tvedt, oppmann Gåsa III
Bernt Helge Skarbøvik
Regattastyret, Kjetil Poppe, GåsungenRegattastyret

Andreas S. Larsen​, leder
Tlf 404 78 502
e-post: andreas@olarsen.no

Kjetil Poppe
Håvard Almås
Kjell Inge Tomren
Ola Herje
Håvar Yndestad
Ole Morken


Sportslig utvalg

Thomas M Kolstad, Sportslig leder, tlf 906 39 263
 
Andreas S. Larsen, leder Regattastyret, tlf 404 78 502
Therese Giske, leder Jollegruppa, tlf 
Tor Eksund, klassekaptein Tur/hav, tlf
Kristian Haahjem, klassekaptein 12,5 kvm, tlf 966 29 100
Lars Ove Seljebø , klassekaptein 2.4mR, tlf
Kjell Inge Tomren, utdanningskontakt, tlf 986 92 297

Jollegruppa

​Therese Giske Søvik, leder
Tlf: 930 34 739
e-post: theresegiske@yahoo.no
 
Harry Fugledal, nestleder
Elisabet Paulse, sekretær
Eli Mork
Helge Dalen, materialforvalter
Joakim Grønfur, materialforvalter
Roy Sund, materialforvalter
Inge Bøen

Hyttestyret

​Rolv Giske leder, og ansvarlig for utleie av seilerhytta og Gassen
Tlf: 926 61 340
 
Ola Tynes
Eva Tynes
Håvard Almås
Bente Dreyer
Berit Dypvik
Kari Sandli
Kjell Sandli
Jan Steffensen
Ann Kristin Refsnes

Havnestyret

Fredrik Hessen, leder av Havnestyret, e-post: havnesjef@aasf.no
 
Odd Helge Helgesen, bryggeoppmann A
Arve Refsnes, bryggeoppmann B
Ludvig Fladmark, bryggeoppmann C
Hjalmar Molvær, bryggeoppmann D
Frank Cromer, styremedlem
Lars Ranes, styremedlem
Lars Ove Seljebø, oppmann 2.4mR
Valgkomite
​Rolf Marstein, leder
Oda Hansen
Jan Atle Yndestad
Torill Tomren, vara

2
Informasjon om klubben

Ålesunds Seilforening ble stiftet 12. oktober 1927. På stiftelsesmøtet ble 45 medlemmer registrert. Den første kappseilas ble arrangert i august 1928, nesten på dagen 30 år etter den store bruksbåtregattaen i forbindelse med byens 50 års jubileum i 1898.

 

Den opprinnelige flåten bestod av 8 høyst ulike seilbåter, og man konkurrerte på respitt etter NL-regelen. Regattabana var Valderhaugfjorden og start og innkomst var lagt til Verpingsvikneset og siden til Skansekaia.

Den første milepæl ble passert 31. mai 1931 da Seilerhytta på Gåsholmen ble innviet. Den neste kom allerede året etter da ÅS for første gang stod som arrangør av Nordenfjeldske Seileruke med deltakelse fra seilforeningene i Molde, Kristiansund, Trondheim og Bergen.
 
 
 
De første moderne klassebåtene kom til Ålesund i 1932 med 6 m R, ”Skarv”. Drakeklassen ble etablert i 1935 og Oslojolla kom i 1938.
Under krigen lå all seilsport nede. Seilerhytta ble avstengt, og alt inventar fraktet til byen. Flere seilbåter ble konfiskert av tyskerne.

Regattavirksomheten kom i gang igjen i 1946. Serieseilaser ble innført, og man tok etter hvert også Borgundfjorden i bruk som regattabane. Grimstadjolla ble introdusert som ny rekrutteringsklasse i 1948. Oslojolla forsvant som landstedsbåt eller ble solgt ut av foreningen. Det samme skjedde med de gamle NL-båtene fra foreningens første år. I 1952 ble de 4 første 12,5 innkjøpt.
 
 
 
 

De neste 20 åra bestod foreningens regattaflåte av 4 klasser: 6 m R, Drake, 12,5 kvm og Grimstadjolle. I tillegg kom A-jolla i 1962 som rekrutteringsbåt for de aller yngste. Disse båtklassene var også representert i de andre byene nordenfjells, og i hele perioden var det flittig samkvem med seilforeningene i Molde, Kristiansund og Trondheim. År om annet var det også enkelte råskinn som tok turen rundt Stad for å delta i Bergen Seilforenings Godøysund-uke. 
 
Nørvevikens Båthavnforening ble etablert i 1956. I 1962 ble denne slått sammen med ÅS og byens seilbåter hadde endelig fått en egen havn. Foreningen bygde naust på Gåsholmen i 1956, og problemet med vinteropplag var langt på vei løst.
 
Det sportslige høydepunktet i denne epoken var gjennomføringen av Seileruka i 1967. Da feiret ÅS sitt 40 års jubileum med den største regatta som hadde vært avholdt nordenfjells. Nesten 100 båter i 11 klasser med seilere fra 8 foreninger deltok. I tillegg ble det også arrangert Bypokalseilas i drakeklassen og NM i 12,5 kvm og grimstadjolle.

Plastalderen kom til Ålesund omkring 1970. I rask rekkefølge ble følgende nye klasser etablert: OK-jolle, yngling, soling, optimistjolle, tur/hav og europajolle. De første turseilerne var av høyst ulik størrelse, og når eierne også ville kappseile, måtte regattaseiling på respitt innføres på nytt. Innføring av nye klasser fikk konsekvenser for de gamle. 6 m R og grimstadjolle forsvant, og drake og 12,5 kvm fikk en midlertidig nedgang. Ikke alle av de nye klassene klarte seg på sikt. Foruten tur/hav var det bare optimist og europa som fikk varig betydning i ÅS. Med de nye jolleklassene kunne også seilerne delta på nasjonalt nivå. Ja, enkelte klarte til og med å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.
ÅS stod som arrangør av følgende NM på 70-tallet:     
1974: OK-jolle
1978: Soling
1979: Europajolle
 
 


Omkring 1980 startet utbyggingsarbeidet i båthavna i Nørvevika. I løpet av 25 år blir havna utvidet med ca 200 båtplasser til dagens 283. ”Stabburet” som klubblokale var ferdig i 1981. Etter hvert er havna forsynt med ulike fasiliteter som på 50 år har forandret Nørvevika fra en primitiv fortøyningsplass til ei moderne båthavn.
 
Gjennom en storstilt dugnadsinnsats de siste 10 åra har Seilerhytta blitt renovert. Gåsholmen er gjort tilgjengelig for medlemmene på en helt annen måte enn tidligere. Fortsatt jobbes det med flere prosjekt som skal være ferdig i løpet av 2009.

På slutten av 1980-tallet fikk de tradisjonelle båtklassene drake og 12,5 kvm en bemerkelsesverdig renessanse. Aktiviteten i klassene er stor, og antall aktive båter vokser sterkt. I 1990 oppnår begge klasser NM-status etter å ha gjennomført klassemesterskap med mer enn 20 deltakende båter.
 
 

Samme året arrangerer ÅS nordisk mesterskap i drakeklassen. Årlig deltar drakeseilere fra ÅS i internasjonale regattaer i Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Skottland. Høydepunktet er EM på Valderhaugfjorden i 1995. Det eneste internasjonale mesterskap avholdt i Møre og Romsdal uansett sportsgren.

Ålesunds Seilforenings regattaflåte består i dag av følgende klasser:
* Tur/hav    100 (ca 12-15 regattaaktive)
* Drake        6 (ingen regattadeltakelse i 2007)
* 12,5 kvm      25
* 2,4 m R        9
* Europa        6
* Zoom 8        9
* Optimist      45
3
Historie

Ålesunds Seilforening 1927-2008

Ålesunds Seilforening ble stiftet 12. oktober 1927. På stiftelsesmøtet ble 45 medlemmer registrert. Den første kappseilas ble arrangert i august 1928, nesten på dagen 30 år etter den store bruksbåtregattaen i forbindelse med byens 50 års jubileum i 1898.
Publisert: 09.02.2008
Den opprinnelige flåten bestod av 8 høyst ulike seilbåter, og man konkurrerte på respitt etter NL-regelen. Regattabana var Valderhaugfjorden og start og innkomst var lagt til Verpingsvikneset og siden til Skansekaia.

Den første milepæl ble passert 31. mai 1931 da Seilerhytta på Gåsholmen ble innviet. Den neste kom allerede året etter da ÅS for første gang stod som arrangør av Nordenfjeldske Seileruke med deltakelse fra seilforeningene i Molde, Kristiansund, Trondheim og Bergen.
 
 
 
De første moderne klassebåtene kom til Ålesund i 1932 med 6 m R, ”Skarv”. Drakeklassen ble etablert i 1935 og Oslojolla kom i 1938.
Under krigen lå all seilsport nede. Seilerhytta ble avstengt, og alt inventar fraktet til byen. Flere seilbåter ble konfiskert av tyskerne.

Regattavirksomheten kom i gang igjen i 1946. Serieseilaser ble innført, og man tok etter hvert også Borgundfjorden i bruk som regattabane. Grimstadjolla ble introdusert som ny rekrutteringsklasse i 1948. Oslojolla forsvant som landstedsbåt eller ble solgt ut av foreningen. Det samme skjedde med de gamle NL-båtene fra foreningens første år. I 1952 ble de 4 første 12,5 innkjøpt.
 
 
 
 

De neste 20 åra bestod foreningens regattaflåte av 4 klasser: 6 m R, Drake, 12,5 kvm og Grimstadjolle. I tillegg kom A-jolla i 1962 som rekrutteringsbåt for de aller yngste. Disse båtklassene var også representert i de andre byene nordenfjells, og i hele perioden var det flittig samkvem med seilforeningene i Molde, Kristiansund og Trondheim. År om annet var det også enkelte råskinn som tok turen rundt Stad for å delta i Bergen Seilforenings Godøysund-uke. 
 
Nørvevikens Båthavnforening ble etablert i 1956. I 1962 ble denne slått sammen med ÅS og byens seilbåter hadde endelig fått en egen havn. Foreningen bygde naust på Gåsholmen i 1956, og problemet med vinteropplag var langt på vei løst.
 
Det sportslige høydepunktet i denne epoken var gjennomføringen av Seileruka i 1967. Da feiret ÅS sitt 40 års jubileum med den største regatta som hadde vært avholdt nordenfjells. Nesten 100 båter i 11 klasser med seilere fra 8 foreninger deltok. I tillegg ble det også arrangert Bypokalseilas i drakeklassen og NM i 12,5 kvm og grimstadjolle.

Plastalderen kom til Ålesund omkring 1970. I rask rekkefølge ble følgende nye klasser etablert: OK-jolle, yngling, soling, optimistjolle, tur/hav og europajolle. De første turseilerne var av høyst ulik størrelse, og når eierne også ville kappseile, måtte regattaseiling på respitt innføres på nytt. Innføring av nye klasser fikk konsekvenser for de gamle. 6 m R og grimstadjolle forsvant, og drake og 12,5 kvm fikk en midlertidig nedgang. Ikke alle av de nye klassene klarte seg på sikt. Foruten tur/hav var det bare optimist og europa som fikk varig betydning i ÅS. Med de nye jolleklassene kunne også seilerne delta på nasjonalt nivå. Ja, enkelte klarte til og med å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.
ÅS stod som arrangør av følgende NM på 70-tallet:     
1974: OK-jolle
1978: Soling
1979: Europajolle
 
 


Omkring 1980 startet utbyggingsarbeidet i båthavna i Nørvevika. I løpet av 25 år blir havna utvidet med ca 200 båtplasser til dagens 283. ”Stabburet” som klubblokale var ferdig i 1981. Etter hvert er havna forsynt med ulike fasiliteter som på 50 år har forandret Nørvevika fra en primitiv fortøyningsplass til ei moderne båthavn. 
 
Gjennom en storstilt dugnadsinnsats de siste 10 åra har Seilerhytta blitt renovert. Gåsholmen er gjort tilgjengelig for medlemmene på en helt annen måte enn tidligere. Fortsatt jobbes det med flere prosjekt som skal være ferdig i løpet av 2009.

På slutten av 1980-tallet fikk de tradisjonelle båtklassene drake og 12,5 kvm en bemerkelsesverdig renessanse. Aktiviteten i klassene er stor, og antall aktive båter vokser sterkt. I 1990 oppnår begge klasser NM-status etter å ha gjennomført klassemesterskap med mer enn 20 deltakende båter. 
 
 

Samme året arrangerer ÅS nordisk mesterskap i drakeklassen. Årlig deltar drakeseilere fra ÅS i internasjonale regattaer i Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Skottland. Høydepunktet er EM på Valderhaugfjorden i 1995. Det eneste internasjonale mesterskap avholdt i Møre og Romsdal uansett sportsgren.

Ålesunds Seilforenings regattaflåte består i dag av følgende klasser:
* Tur/hav    100 (ca 12-15 regattaaktive)
* Drake        6 (ingen regattadeltakelse i 2007)
* 12,5 kvm      25
* 2,4 m R        9
* Europa        6
* Zoom 8        9
* Optimist      45


4
Handlingsplan

Organisasjonsplan for Ålesunds Seilforening vedtatt på årsmøte 05.02.2014

 
Formålet med organisasjonsplanen er å regulere foreningens interne organisering og aktivitet.
Dette foregår gjennom følgende komiteer og utvalg:
 

A. Årsmøtevalgte komiteer, hvor lederne sitter i hovedstyret:


Sportslig utvalg med følgende funksjoner:
Leder
Repr fra regattastyret
Repr fra Jollegruppa
Repr fra hver av de aktive regattaklasser siste to år

Regattastyret
Leder  og inntil 5 medlemmer

Jollestyret med følgende funksjoner:
Leder
Nestleder
Hovedtrener
Sekretær
Materialforvalter
Foreldrekontakt
To styremedlemmer
Jollestyret konstituerer seg selv, med unntak av leder.

Havnestyret
Leder, 4 bryggeoppmenn og inntil 3 medlemmer

Hyttestyret
Leder og minimum 5 medlemmer

B. Styreoppnevnte komiteer og utvalg, uten egen styrerepresentasjon:


Det til enhver tid sittende styre kan oppnevne egne komiteer/utvalg med funksjonstid innen egen funksjonstid.

Dette kan for eksempel være:
Kommunikasjons- /informasjonskomite
Klassekomiteer
Arrangementskomiteer
Rederikomite

 

 

 I fokus