Innhold
1
Våre medlemsfordeler

Tilbud til barn og unge

Ålesunds Seilforening tilbyr nybegynnerkurs for barn i Optimistjolle og ungdom i Laser. Kursene starter i år i april.

Seiling er en aktivitet du kan drive med hele livet, og en aktivitet for hele familien. Vi opplever ofte at foreldre som selv har vært seilere, tar kontakt fordi de vil at barna også skal lære seiling. Og motsatt kan barnas jolleseiling bli innfallsporten til en livslang interesse for seiling og båtliv også for foreldrene.

 Jolleseilerne blir fortrolige med sjøen og de lærer å bli trygge i båt. De blir flinke til å konsentrere seg og utvikler selvstendighet som "skipper på egen skute".

 De yngste jolleseilerne er avhengige av at foreldrene stiller opp og hjelper til med transport, påkledning, rigging, sjøsetting, opptak, spyling og rydding. Ålesunds Seilforening legger derfor stor vekt på at hele familien skal trives med seiling som aktivitet, og vi får ofte tilbakemeldinger på at mange setter pris på det sosiale fellesskapet.

 Nybegynnerkurset starter med teorisamlinger på mandager. Informasjonsmøte vil bli avholdt onsdag 10. april kl 1800. Deretter blir det et sikkerhetskurs i svømmehallen før seilerne får prøve seg på sjøen. Opplæringen på sjøen starter med en intensivhelg i mai og aktivitetene fortsetter så med ukentlig trening gjennom hele sesongen.

 Dersom du ønsker å begynne å seile utenom det faste nybegynnerkurset, ta kontakt med jollegruppa for å høre hvilke tilbud du kan få.

Tilbud til voksne

Tirsdag- og torsdagsregattaer

Ålesunds Seilforening sin regattaserie (klubbmesterskap) avvikles i form av ukentlige seilaser gjennom hele sesongen (se terminliste). Det er alltid en mulighet å få være med som mannskap på en båt på disse seilasene. Kontakt klassekapteinene i de respektive klassene.
 

 

 

 I fokus