Innhold
1
Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

> Temaside

2
Politiattest i Ålesunds Seilforening

​Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


I Ålesunds Seilforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

 Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for foreningen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 I Ålesunds Seilforening er Gro Korsnes ansvarlig for ordningen:

Gro Korsnes
Tlf: 930 189 46
E-post: grokorsnes@hotmail.com

 

Foreningens politiattestansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Foreningen har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Prosedyre for innhenting av politiattest:

 1.Søknaden om politiattest fylles ut av foreningen og den søknaden gjelder for, og undertegnes avbegge. Ansvarlig for politiattest i Ålesunds Seilforening sender søknaden til politiet.

 2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til foreningen.

 3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til foreningens politiattestansvarlig.

 Ålesunds Seilforening vil ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Informasjon om Politiattest hos Norges Idrettsforbund

 

 

 I fokus