Dugnad på Gåsholmen hver lørdag

​Gåsholmen juni 2006

Fredrik B Hessen
07.02.2019
Det er også i vinter dugnad på Gåsholmen hver lørdag, båtavgang fra Nørvevika kl. 11:00.

Det arbeides på Seilerhytta, i Naustet, i havna og i skogen.

Det arbeides nå med å fjerne siste rest av sitka-gran-skogen på sydligste del av holmen, og spesielt her trengs flere hender til å få greiner på bålet etter hvert som motorsagene feller trær.

Hyttesjefen spanderer lunch!

Dugnad på holmen teller som dugnad for de som har båtplass i havna.