Informasjon om reisestøtte 2019

Ålesunds Seilforening
13.06.2019
Som ledd i foreningens sportslige satsing er det etablert en reisestøtteordning for å stimulere til deltagelse utenfor egen forening. Info om dette er tidligere distribuert via klassekapteinene.


Ettersom ordningen er kalt «reisestøtte» ligger det i det at ordningen er tenkt å stimulere til reiseaktivitet og deltagelse utenfor egen forening. Deltagelse i NC og NM arrangert av og i Ålesunds Seilforening faller derfor utenfor ordningen.
 
Oversikt over ordningen finnes her: Reisestøtte 2019_vedtatt 13032019.pdf
 
Tildeling etter søknad til:
 
Ålesunds Seilforening
v/sportslig leder Thomas M. Kolstad – epost: tm.kolstad@gmail.com
 
NB! Husk å oppgi:
 
·      Fullt navn
·      Klasse og seilnummer
·      Hvilket arrangement det søkes for
·      Link til arrangørens hjemmeside
·      Omsøkt beløp
·      Kontonummer som beløpet skal utbetales til
 
NB! Husk å ta vare på og vedlegge all dokumentasjon knyttet til reisene, billetter, kvitteringer for overnattinger og andre utlegg, og legg disse ved søknaden! 
 
NB! Foreningen betaler ikke ut direkte til arrangørforeningen, man må selv legge ut og få dette refundert av ÅS. Unntak er Seilsportsligaen, hvor foreningen betaler direkte.